İdeal Vücut Ağırlığı Nasıl Hesaplanır

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ile Hesaplama

Vücut kitle indeksi (VKİ), vücuttaki yağ oranını belirlemek için kullanılan bir ölçüttür. VKİ hesaplaması için kişinin boyu ve ağırlığı dikkate alınır. VKİ hesaplamak için kullanılacak formül, kişinin ağırlığını kilogram cinsinden boyunun karesine bölerek elde edilen sayıdır. Bu sayı VKİ olarak adlandırılır ve çıkan sonuca göre kişinin ideal kilosu belirlenir.

VKİ, 18.5 ile 24.9 arasında olması gereken bir aralığa sahiptir. 18.5’in altındaki bir VKİ değeri zayıf, 25 ile 29.9 arasındaki bir VKİ değeri fazla kilolu, 30’un üzerindeki bir VKİ değeri obez olarak kabul edilir. Bu aralıklar, kişinin sağlıklı olabilmesi için uygun olan ağırlık aralıklarını gösterir.

VKİ hesaplarken kullanmanız gereken formül, aşağıdaki gibidir:

VKİ = Kişinin Ağırlığı (kg) / Boyunun Karesi (metre cinsinden)

Örneğin, 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin boyunun 1,75 metre olduğunu varsayalım. VKİ’yi hesaplamak için, 70 / (1,75 x 1,75) = 22,86 şeklinde hesap yapılır. Bu kişinin VKİ değeri 22,86’dir ve bu değer normal aralığın içindedir. VKİ hesaplaması, kişinin vücut kompozisyonunu belirlemek için kullanılan en basit ve yaygın yöntemlerden biridir.

Broca Endeksi ile Hesaplama

İdeal Vücut Ağırlığı Nasıl Hesaplanır?
Broca Endeksi İle Hesaplama

Broca Endeksi veya Broca Formülü, ideal vücut ağırlığını hesaplamak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Bu formül, vücut yapısına ve boy uzunluğuna bağlı olarak ideal vücut ağırlığını hesaplar.

Broca Endeksi’nin kullanımı kolaydır. Ancak, bu yöntem tek başına, kişinin ideal vücut ağırlığının ne olduğunu göstermez. Kişinin kas kitlesi, kemik kütlesi ve yağ miktarı gibi faktörleri göz ardı eder.

Broca Endeksi hesaplamak için öncelikle kadınlar için 5, erkekler için 7’yi boy uzunluğundan çıkarın. Elde edilen sonucu 2,54 ile çarpın. Son olarak, bu sonucu kg olarak ifade etmek için ortalama bir vücut yağ oranını kullanarak ideal vücut ağırlığına ekleyin.

Örneğin, 170 cm boyunda bir kadın için ideal vücut ağırlığı hesaplaması:

170-5= 165
165×2,54= 419,10
419,10+ (24×1,9)= 467,50

Bu hesaplamaya göre, 170 cm boyunda bir kadının ideal vücut ağırlığı yaklaşık 467,50 kg olmalıdır. Bu rakam kişinin yaşı, cinsiyeti, egzersiz alışkanlıkları ve diğer sağlık faktörleri gibi faktörler tarafından etkilenir.

Broca Endeksi sadece bir başlangıç noktasıdır ve kişinin ideal vücut ağırlığını belirlemek için tamamlayıcı yöntemler kullanılmalıdır.

Hamwi Formülü ile Hesaplama

İdeal Vücut Ağırlığı Nasıl Hesaplanır?

Hamwi Formülü ile Hesaplama

İdeal vücut ağırlığı, kişinin boyuna, cinsiyetine ve yaşına göre değişkenlik gösterir. Hamwi formülü, 1964 yılında endokrinolog G. J. Hamwi tarafından tanımlanmıştır. Bu formül, kişinin boyuna göre ideal kilosunu hesaplamaktadır.

Hamwi formülü hesaplaması için birkaç adım izlemek gerekmektedir:

1. İlk olarak, erkek ya da kadın olmak üzere cinsiyet belirlenir.

2. Ardından, kişinin boyu ölçülür. Ölçüm sonucu santimetre cinsinden alınmalıdır. Örneğin; 175 cm.

3. İdeal kilonun hesaplanması için ise, erkeklerde boy değeri 100 ile çarpılır. Çıkan sonuç ortalama ideal kiloya eklenir ya da çıkarılır. Kadınlar için ise; boy değeri 105 ile çarpılır. Çıkan sonuç da ortalama ideal kiloya eklenir ya da çıkartılır.

Örnek olarak; 175 cm boyunda bir erkeğin ideal kilosu hesaplamak için;

1. Boyu 175 cm olduğu için, cinsiyeti de erkek olarak belirlenir.

2. Boy değeri 100 ile çarpılır. 175 x 100 = 17.500

3. Bu hesaplamaya çıkan sonuçtan ortalama ideal kilosu çıkarılır veya eklenir. Erkekler için ortalama ideal kilo ortalama 2-4 kilo arasında olabilir. Bu değer kadınlar için ortalama 1-3 kilo arasındadır.

Hamwi formülü, kişinin %10’un altındaki ideal kilo sapmalarında kullanılabilir. Bunun dışındaki durumlarda, kişinin fiziksel sağlık durumu, yeme alışkanlıkları, egzersiz düzeni gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.

Hamwi formülü, ideal vücut ağırlığı hesaplamasında temel bir yöntemdir. Ancak kişilerin vücut kitle indeksi, yağ oranı, kas kütlesi gibi faktörleri de dikkate alması gerekmektedir.

Yorum yapın